Javna nabava

Na ovim stranicama možete pregledati ugovore o javnoj nabavi. Za sva pitanja i nejasnoće molimo Vas da nas kontaktirate


Pregled javne nabave po godinama


IZJAVE O SUKOBU INTERESA
Tomislav Mihaljević - Danijel Bilušković - Darko Vicković - Katarina Vicković - Milica Balog - Vladimir Duvnjak 


ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA LUKA VUKOVAR d.o.o. NE SMIJE SKLAPATI UGOVORE O JAVNOJ NABAVI 
U smislu Čl.13. Zakona o javnoj nabavi, nema gospodarskog subjekta sa kojima Luka Vukovar d.o.o. ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.