2014

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA na dan 31.12.2014. godine


BILANCA - stanje na dan 31.12.2014.
RAČUN DOBITI I GUBITKA za razdoblje 01.01.2014. do 31.12.2014.
IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - DIREKTNA METODA u razdoblju 01.01.2014. do 31.12.2014.
Izvještaj o promjenama kapitala za 2014. godinu


GODIŠNJE IZVJEŠĆE za poslovnu 2014. godinu prema čl.80 ZOR i čl. 250 Zakona o trgovačkim društvima


ODLUKA O POKRIĆU GUBITKA
ODLUKA O USVAJANJU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2014. GODINU