2014

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA na dan 31.12.2014. godine


GODIŠNJE IZVJEŠĆE za poslovnu 2014. godinu prema čl.80 ZOR i čl. 250 Zakona o trgovačkim društvima


ODLUKA O POKRIĆU GUBITKA
ODLUKA O USVAJANJU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2014. GODINU